Adana Gümrük MüdürlüğüTARİHÇE 

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olarak faaliyet göstermekte olan Müdürlüğümüz, Adana ili Seyhan ilçesi Adana Havalimanı yanı 174 pafta 1752 ada 185 parselde 18.700 m2 yüzölçümüne haiz, 19.04.1985 tarihinde tahsis suretiyle iktisabı yapılan yerdeki hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

FAALİYET DURUMU

Adana Gümrük Müdürlüğü A Sınıfı Gümrük İdaresi vasfına haiz olup her türlü gümrük işlemini yapmaya yetkilidir.
Gümrük işlemleri ağırlıklı olarak hizmet binasında yapılmakla birlikte, bina dışında Adana Havaalanı Dış Hatlar Terminali, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ile Cemalpaşa Postanesinde çalışma birimleri bulunmaktadır.
Hizmet binası ve eklentileri genel olarak Gümrük Müdürlüğünce kullanılmaktadır. Gümrük Saymanlık Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat Bölge Amirliğine yaptıkları hizmet ve personel durumu değerlendirilerek yer tahsis edilmiştir.

 

Sunulan Hizmetler:

  • Gümrük idaresinde yükümlü talepleri doğrultusunda mesai haricinde de hizmet verilmekte olup, ayrıca Cemalpaşa PTT Müdürlüğünde  sürekli 1 Memur, Organize Sanayi Bölgesinde 1 personel  görevlendirilmektedir. Personel, işlemlerin yükümlülerin şikayet ve sızlanmalarına sebebiyet verilmeden sonlandırılması bakımından (bazı servislerdeki personeller) nöbet esasına göre görev yapmaktadır.
  • Havalimanında Yolcu işlemleri 24 saat sürdürülmekte Gümrük Muhafaza personeli 24/48 nöbet esasına göre görev yapmaktadır.İLETİŞİM

Adres :  Adana Havalimanı Yanı Seyhan /ADANA
E-Posta :  meradngm@ticaret.gov.tr
Telefon  : (322) 435 91 68
Faks : (322) 435 65 04